OHAL kapsamında çıkarılan 2 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi TBMMye sunuldu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 6 Şubatta meydana gelen depremler nedeniyle toplumsal yaşamı etkileyen afet bölgesi ilan edilen yerlerde yerleşenlerin bu şekilde yer değiştirmeleri halinde haklarının korunması amaçlanıyor.

OHAL kapsamında çıkarılan 2 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi TBMMye sunuldu


Bu tarihten itibaren 'Depremler Kapsamında Yer Değiştiren Kişilerin Haklarının Korunmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi' ile 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle 'toplumsal yaşamı etkileyen afet bölgesi' ilan edilen alanlardaki yerleşimler, Olağanüstü Hal' Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu ve İçişleri Komisyonu'na havale edildi. Deprem nedeniyle ikamet yerini değiştirecek yeri olan kişilerin haklarının korunması amaçlanmaktadır.

2 CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ DAHA SUNULDU

TBMM Teknoloji ve Sanayi Komisyonu'na havale edilen 'Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi' ile 11 Şubat'ta kamu personeline ödenen maaş ve ücretler alınmıyor 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonucunda personelin hayatını kaybetmesi durumunda olağanüstü hal ilan edildi. 6948 sayılı Kanuna göre sanayi işletmelerinin uymakla yükümlü olduğu sürelerin 6 Şubat tarihinden (bu tarih dahil) itibaren 3 ay süreyle durdurulması, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları ile kooperatiflerin -Bu bölgedeki illere ayni ve nakdi yardımı amaçlıyor.